Polityka prywatności

  • Jeśli jakiekolwiek treści ze strony www.telewizja-online.net zostaną wykorzystane w sposób niezgodny z prawem, bez względu na komercyjny bądź niekomercyjny charakter ich wykorzystania właściciel witryny, a także autorzy grafik i treści, wystąpią na drogę prawną, dążąc do wyegzekwowania należnych im praw, wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

  • Właściciele praw autorskich do wszystkich treści publikowanych na stronie www.telewizja-online.net, nie zgadzają się na wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób, to znaczy, na publikowanie ich i dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian. Nie zezwala się na wykorzystywanie powyższych treści w wydawnictwach, prezentacjach, witrynach internetowych czy publikacjach, bez uzyskania zgody na piśmie ich autorów .

  • Użytkownik może korzystać ze wszystkich treści dostępnych na stronie www.telewizja-online.net ale tylko w sposób, który pod żadnym względem nie narusza praw autorskich. Nic, co znajduje się na stronie nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy administrator strony wyrazi na to zgodę.

  • Adresy email użytkowników strony www.telewizja-online.net zbierane są przez administratora powyższej strony, ale nie udostępnia się ich osobom trzecim.

  • Witryna internetowa www.telewizja-online.net korzysta z plików typu „cookies”, czyniąc tak tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Propozycje handlowe na powyższej stronie, nie są ofertą w prawnym rozumieniu tego słowa. Nie są zbieżne z tym, o czym mówią przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 66 §1 kodeksu cywilnego, a także pokrewnych przepisów prawnych dotyczących powyższego zagadnienia.

  • Wszelkie kwestie, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, należy stosować odnoszące się do nich przepisy polskiego prawa.

  • Osoba zarządzająca witryną internetową www.telewizja-online.net zachowuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w regulaminie polityki prywatności strony. Jeśli dokona takowych, opublikuje je na stronie.
    Osoby chcące zadać pytania dotyczące powyższego regulaminu i polityki prywatności, proszone są o skontaktowanie się z firmą.

  • Właściciel witryny, jak również autorzy zamieszczonych tam treści i grafik, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za straty natury moralnej i finansowej, poniesione przez użytkowników w efekcie wykorzystania przez nich treści dostępnych pod adresem www.telewizja-online.net